TACS摄像镜捕捉每一秒

日本品牌TACS以42毫米的DSLR摄像镜头化身为时尚单品,它摇身一变成为你手上的腕表。TACS Vintage Lens给予 “capturing the moment” 一个全新的定义,捕捉这一瞬间会有什么期待?

Q E3 tacs vintage lens(F) 1 GE3YLRnF - TACS摄像镜捕捉每一秒

腕表框相似于广角镜头的对焦圈,多重角度的矿物玻璃镜片吸引你的目光,让你深入探索它其中的奥妙。表盘设计深邃,佩戴者得以清晰辨别时间。石英机芯被细腻的表壳保护着,“Vintage Lens”的字迹也雕刻在其中。TACS Vintage Lens是介于熟悉与陌生的复古交界处。TACS腕表在所有Red Army Watches店均有销售。

Q E3 tacs vintage lens(F) 2 GE3YLRnF - TACS摄像镜捕捉每一秒

Q E3 tacs vintage lens(F) 3 GE3YLRnF - TACS摄像镜捕捉每一秒

No Comments Yet

Comments are closed